Công nghệ

Câu 1 trang 160 SGK Công nghệ 10

Đề bài

Trình bày các căn cứ lựa chọn lĩnh vực kinh doanh. Thế nào là lĩnh vực kinh doanh phù hợp?

Lời giải chi tiết

This post: Câu 1 trang 160 SGK Công nghệ 10

* Căn cứ để lựa chọn lĩnh vực kinh doanh:

– Thị trường có nhu cầu

– Đảm bảo cho việc thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp

– Huy động có hiệu quả mọi nguồn lực của doanh nghiệp và xã hội

– Hạn chế thấp nhất những rủi ro đến với doanh nghiệp

* Lĩnh vực kinh doanh phù hợp là lĩnh vực kinh doanh cho phép doanh nghiệp thực hiện mục đích kinh doanh, phù hợp với luật pháp và không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiêp.

 Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Công nghệ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button