Hóa học

Câu 1 trang 164 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Hãy ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau:

This post: Câu 1 trang 164 SGK Hóa học 11 Nâng cao

a) Anken là chất kị nước         [ ]

b) Anken là chất ưa dầu mỡ        [ ]

c) Liên kết đôi kém bền hơn liên kết đơn        [ ]

d) Liên kết \(\pi \) kém bền hơn liên kết \(\sigma \)         [ ]

Lời giải chi tiết

a) Đ                                         b) Đ          

c) S                                          d) Đ

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Hóa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button