Hóa học

Câu 1 trang 168 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

a) Hãy phân biệt các khái niệm polien, đien và ankađien

This post: Câu 1 trang 168 SGK Hóa học 11 Nâng cao

b) Đien được phân loại như thế nào ? Mỗi loại cho 1 thí dụ.

c) Viết công thức phân tử chung của ankađien, so sánh với công thức của ankan và anken.

Lời giải chi tiết

a) Polien: Là những hiđrocacbon mạch hở có nhiều liên kết đôi C=C

Đien: Là những hiđrocacbon mạch hở có 2 liên kết đôi.

           Ankađien là  hiđrocacbon mạch hở có 2 liên kết đôi. Công thức chung: \({C_n}{H_{2n + 2}}\)    

b) Tùy theo vị trí tương hỗ của hai nối đôi, người ta chỉ chia ankađien thành ba loại.

  Ankađien có hai nối đôi ở cách nhau ít nhất hai nối đơn.

Ví dụ: \(C{H_2} = CH – C{H_2} – C{H_2} – CH = C{H_2}\)                    Hexa-1,5-đien

– Ankađien có hai nối đôi liền nhau

Ví dụ: \(C{H_2} = C = C{H_2}\)                                                      Propa-1,2-đien

– Ankađien có hai nối đôi ở cách nhau chỉ một nối đơn (ankađien liên hợp)

Ví dụ: \(C{H_2} = CH – CH = C{H_2}\)                                          Buta-1,3-đien (Butađien)                   

c) Công thức chung của ankan: \({C_n}{H_{2n + 2}}(n \ge 1)\); Công thức chung của anken: \({C_n}{H_{2n}}(n \ge 2)\); Công thức chung của ankađien: \({C_n}{H_{2n – 2}}(n \ge 3)\)     

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Hóa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button