Công nghệ

Câu 1 trang 38 SGK Công Nghệ 9 – Cắt May

Đề bài

Hãy nêu sự khác nhau giữa bản vẽ kiểu và bản vẽ cắt may?

This post: Câu 1 trang 38 SGK Công Nghệ 9 – Cắt May

Lời giải chi tiết

Bản vẽ kiểu

Bản vẽ cắt may

– Cho biết tổng quả hình dáng, màu sắc, kiểu cách của sản phẩm may mặc, chưa có kích thước.

– Thường sử dụng phương pháp vẽ phối cảnh, đánh bóng, tô màu như vẽ mĩ thuật.

– Được dùng nhiều trong các tạp chí giới thiệu mẫu quần áo và sản phẩm may mặc.

– Thể hiện đầy đủ hình dáng kích thước của từng bộ phận của sản phẩm may mặc.

– Sử dụng các nét vẽ kĩ thuật để thể hiện thành bản vẽ kĩ thuật cắt may.

– Sử dụng trong thiết kế sản xuất và kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Công nghệ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button