Câu 1. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Đề bài

Tại sao trong một bảng không thể có hai hàng giống hệt nhau ? 

Lời giải chi tiết

Mỗi hàng thể hiện một cá thể phân biệt trong bài toán quản lí. Bởi vậy trong một bảng được thiết kế tốt không có hai hàng giống hệt nhau vì như thế là dư thùa dữ liệu, dẫn tới kết quả không chính xác khi làm việc với CSDL.

Bklearning.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *