Công nghệ

Câu 1 trang 46 SBT Công Nghệ 6 – Chân trời sáng tạo

Đề bài

Chúng ta xoay bộ điều chỉnh nhiệt độ của bàn là đến vị trí có kí hiệu WOOL để là quần áo may bằng

A. Vải len.

B. Vải bông

C. Vải lanh

D. Vải lụa


Lời giải chi tiết

Đáp án: A

Vì:

+ Đối với vải bông kí hiệu: COTTON

+ Đối với vải lanh kí hiệu: LINEN

+ Đối với vải lụa kí hiệu SILK


Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button