Tin học

Câu 1 trang 76 SGK Tin học 8

Đề bài

“Có thể xem biến mảng là một biến được tạo từ nhiều biến có cùng kiểu, nhưng chỉ có một tên duy nhất.” Phát biểu đó đúng hay sai?

This post: Câu 1 trang 76 SGK Tin học 8

Lời giải chi tiết

Phát biểu đó là đúng vì thực chất của mảng là nhóm những phần tử có cùng một kiểu thành một biến duy nhất có các chỉ số từ 1 cho đến n với n là độ dài của mảng.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Tin học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button