Tin học

Câu 16.10 trang 61 SBT Tin học lớp 6 – Kết nối tri thức

Câu a

a) Sơ đồ khối thể hiện cấu trúc điều khiển nào?

A. Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ.

B. cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu.

C. Cấu trúc lặp.                                        

D. Cấu trúc tuần tự.

Phương pháp giải:

Xác định yêu cầu đề bài

Theo dõi hình vẽ của cấu trúc

Đọc lại kiến thức sách giáo khoa để tìm câu trả lời chính xác

Xác định loại cấu trúc điều khiển trong hình 

Lời giải chi tiết:

Đáp án: A

Câu b

b) Bạn An được 8 điểm. Theo em, bạn nhận được thông báo gì?

A. Không nhận được thông báo.

B. “Bạn cố gắng hơn nhé!”.

C. “Chúc mừng bạn!”.

D. “Chúc mừng bạn! Bạn cố gắng hơn nhé!”.

Phương pháp giải:

Xác định yêu cầu đề bài

Theo dõi hình vẽ của cấu trúc

Đọc lại kiến thức sách giáo khoa để tìm câu trả lời chính xác

Xác định các lệnh xuất hiện đối với từng kết quả

Lời giải chi tiết:

Đáp án: C

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button