Tin học

Câu 16.11 trang 61 SBT Tin học lớp 6 – Kết nối tri thức

Thuật toán thực hiện công việc rửa rau được mô tả bằng cách liệt kê các bước như sau:

(1) Cho rau vào chậu và xả nước ngập rau.

(2) Dùng tay đảo rau trong chậu.

(3) Vớt rau ra rổ, đổ hết nước trong chậu đi.

(4) Lặp lại bước (4) đến bước (3) cho đến khi rau sạch thì kết thúc.

Câu a

a) Điều kiện để dừng việc rửa rau là gì?

A. Vớt rau ra rổ.                                         

B. Đổ hết nước trong  chậu đí.

C. Rau sạch.                                              

D. Rau ở trong chậu.

Phương pháp giải:

Xác định yêu cầu đề bài

Đọc lại kiến thức sách giáo khoa để tìm câu trả lời chính xác

Xác định điều kiện của việc rửa rau: rau sạch hay chưa

Lời giải chi tiết:

Đáp án: C

Câu b

b) Các bước nào của thuật toán được lặp lại?

A. Chỉ bước 1 và 2.                                  

B. Chỉ bước 2 và 3.

C. Ba bước 1, 2 và 3.                                  

D. cả bốn bước 1, 2, 3 và 4.

Phương pháp giải:

Xác định yêu cầu đề bài

Đọc lại kiến thức sách giáo khoa để tìm câu trả lời chính xác

Xác định các bước lặp lại khi điều kiện rửa rau chưa sạch

Lời giải chi tiết:

Đáp án: C

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button