Tin học

Câu 16.14 trang 62 SBT Tin học lớp 6 – Kết nối tri thức

Đề bài

Hai bạn Minh và Khoa muốn xây dựng thuật toán để mô phỏng trò chơi “Oẳn tù tì” giữa người và máy tính.

capture 9 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bạn Minh mô tả thuật toán như sau:

Nếu người chơi ra “đấm” thì

Nếu máy ra “đấm” thì thông báo “Hòa nhau”

Nếu máy ra “lá” thì thông báo “Người chơi thua”

Nếu máy ra “kéo” thì thông báo “Người chơi thắng”

Nếu người chơi ra “lá” thì

Nếu máy ra “đấm” thì thông báo “Người chơi thắng”

Nếu máy ra “lá” thì thông báo “Hòa nhau”

Nếu máy ra “kéo” thì thông báo “Người chơi thua”

Nếu người chơi ra “kéo” thì

Nếu máy ra “đấm” thì thông báo “Người chơi thua”

Nếu máy ra “lá” thì thông báo “Người chơi thắng”

Nếu máy ra “kéo” thì thông báo “Hòa nhau”

Bạn Khoa mô tả thuật toán như sau:

Nếu người chơi và máy tính ra giống nhau thì thông báo “Hòa nhau”

Ngược lại

Nếu người chơi ra “kéo” thì

Nếu máy tính ra “lá” thì thông báo “Người chơi thắng”

Ngược lại thông báo “Người chơi thua”

Nếu người chơi ra “lá” thì

Nếu máy tính ra “đấm” thì thông báo “Người chơi thắng”

Ngược lại thông báo “Người chơi thua”

Nếu người chơi ra “đấm” thì                                     

Nếu máy tính ra “kéo” thì thông báo “Người chơi thắng”

Ngược lại thông báo “Người chơi thua”

Theo em, trong hai cách mô tả thuật toán trên của hai bạn thì cách nào hay hơn? Tại sao? Em hãy mô tả thuật toán mà em thấy hay hơn bằng sơ đồ khối.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Xác định yêu cầu đề bài

Xác định đầu vào đầu ra của thuật toán

Xác định thuật toán tối ưu hơn là thuật toán có ít lệnh hơn

Vẽ sơ đồ hình khối tưng ứng của mỗi bạn

Lời giải chi tiết

Thuật toán của bạn Minh dễ hiểu cho người sử dụng nhưng thuật toán của bạn Khoa lại tối ưu hơn đối với máy tính

Sơ đồ khối thuật toán của 2 bạn:

1655007801 594 capture 10 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

1655007801 124 capture 11 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button