Tin học

Câu 16.5 trang 60 SBT Tin học lớp 6 – Kết nối tri thức

Đề bài

Trong các sơ đồ khối sau, sơ đồ khối nào thể hiện cấu trúc lặp kiểm tra điều kiện?

1654991992 810 capture 5 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phân biệt cấu trúc lặp kiểm tra điều kiện với các loại cấu trúc lặp khác để xác định đáp án.

Lời giải chi tiết

Đáp án: D

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button