Tin học

Câu 16.6 trang 60 SBT Tin học lớp 6 – Kết nối tri thức

Đề bài

Đoạn văn sau mô tả công việc rửa rau: “Em hãy cho rau vào chậu và xả nước ngập rau. Sau đó em dùng tay đảo rau trong chậu. Cuối cùng em vớt rau ra rổ và đổ hết nước trong chậu đi.”

Đoạn văn bản trên thể hiện cấu trúc điều khiển nào?

A. Cấu trúc tuần tự.                                

B. cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu.

C. Cấu trúc lặp.                                       

D. Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ.

Lời giải chi tiết

Đoạn văn bản trên thể hiện cấu trúc tuần tự.

Chọn A.

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button