Âm nhạc

Câu 2 đọc nhạc trang 26 VBT Âm nhạc 2 – Chân trời sáng tạo

Đề bài

 Em hãy đọc nhạc theo mẫu, sau đó khoanh vào các nốt khác nhau giữa hai câu nhạc.


62 trang 26 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Đọc nhạc sau đó khoanh vào các nốt khác nhau giữa 2 câu nhạc

Lời giải chi tiết

Đọc nhạc theo mẫu

Khoanh vào các nốt nhạc khác nhau giữa hai câu nhạc

giai cau 2 trang 26 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button