Âm nhạc

Câu 2 nhạc cụ trang 27 VBT Âm nhạc 2 – Chân trời sáng tạo

Đề bài

 Em hãy chọn các hình dán trai-en-gô dán vào ô trống thích hợp để tạo mẫu vận động và tự thể hiện.


1653640715 121 bai 2 trang 5 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Chọn các hình dán trai-en-gô vào ô trống thích hợp và tự thể hiện


Lời giải chi tiết

giai 62 trang 27 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button