Tin học

Câu 2 trang 101 SGK Tin học 8

Đề bài

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

This post: Câu 2 trang 101 SGK Tin học 8

\(a)\; x^3y^2 + x^2y^3 + x^2y + xy^2 + x^3 + y^3 \)\(+ x + y\)

\(b) \;x^3 + 2x^2y + xy^2 – 9x\) 

Lời giải chi tiết

Mở phần mềm GeogeBra , chọn mục hiện thị CAS như trong hình để vào phần tính toán. 

l8 b11 2 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Để phân tích thành nhân tử ta chọn thừa số như trong hình rồi nhập dữ liệu vào:

l8 b11 2 2 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Tin học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button