Tin học

Câu 2 trang 11 SGK Tin học lớp 7

Đề bài

Khám phá màn hình làm việc của Excel 

a) Khởi động Excel bằng một trong các cách tương tự như khởi động Word và quan sát một trang tính mới được hiển thị trong cửa sổ Excel.

b) Quan sát tên các dải lệnh ở phần trên của cửa sổ. Nhận biết sự khác biệt so với các dải lệnh trong cửa sổ Word. Lần lượt nháy chuột ở tên từng dải lệnh để hiển thị các lệnh trên dải lệnh tương ứng. 

c) Di chuyển chuột lên trang tính và nhận biết con trỏ chuột (có dạng l7 b1 2a Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM). Nháy chuột để kích hoạt một vài ô tùy ý.

d) Quan sát dải lệnh Home. Nhận biết các nhóm lệnh trên dải lệnh Home và so sánh với dải lệnh Home của Word.  

l7 b 2 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

e) Nhập dữ liệu tùy ý vào một vài ô (nhấn phím Enter để kết thúc việc nhập dữ liệu). Quan sát kết quả nhận được sau khi nhập dữ liệu.

Lời giải chi tiết

a) Khởi động trang tính: Nháy chuột vào nút l7 b1 2b start Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM trên thanh công cụ để mở bảng chọn Start, chọn Microsoft Excel để khởi động Excel:

l7 b 2 2 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

 Sau khi khởi động, một cửa sổ trang tính mới hiện ra:

l7 b 2 3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

b) 
1. So sánh sự khác nhau giữa các dải lệnh của Excel với Word: trong Word dải lệnh thứ 4 (tính từ trái sang phải) là References và Mailings nhưng trong Excel không có 2 dải lệnh này, thay vào đó là 2 dải lệnh Formulas và Data:

l7 b 2 4 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

 2. Lần lượt nháy chuột ở tên từng dải lệnh để hiển thị các lệnh trên dải lệnh tương ứng:

    – Dải lệnh Home:

l7 b 2 5 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

   – Dải lệnh Insert:

l7 b 2 6 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

   – Dải lệnh Page Layout

l7 b 2 7 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

   – Dải lệnh Formulas:

l7 b 2 8 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

   – Dải lệnh Data:

l7 b 2 9 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

   – Dải lệnh Review:

l7 b 2 10 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

   – Dải lệnh View:

l7 b 2 11 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

c) Nhận biết con trỏ chuột (có dạng l7 b1 2a 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM): 

l7 b 2 12 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

d) Quan sát dải lệnh Home. Nhận biết các nhóm lệnh trên dải lệnh Home và so sánh với dải lệnh Home của Word:

l7 b 2 13 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

   – Giống: Cả Word và Excel đều có các nhóm lệnh Clipboard, Font, Styles và Editing.

   – Khác: Word có nhóm lệnh Paragraph mà Excel không có, thay vào đó là các nhóm lệnh của Excel là Alignment, Number và Cell mà Word không có.

   e) Nhập dữ liệu tùy ý vào một vài ô (nhấn phím Enter để kết thúc việc nhập dữ liệu). Quan sát kết quả nhận được sau khi nhập dữ liệu.  

l7 b 2 14 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

   – Kết quả: dữ liệu được nhập vào các ô đã chọn, sau khi nhấn phím Enter, con trỏ chuột nhảy xuống hàng dưới của cột hiện tại.

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button