Tin học

Câu 2 trang 118 SGK Tin học 10

Đề bài

Có thể tạo danh sách kiểu số thứ tự a, b, c,… được không? Nếu được, hãy nêu các thao tác cần thiết.

This post: Câu 2 trang 118 SGK Tin học 10

Lời giải chi tiết

Ta có thể tạo danh sách kiểu số thứ tự a, b, c,…

Các thao tác cần thiết đó là:

– Thực hiện lệnh Format/Bullets and Numbering. Hộp thoại Bullets and Numbering xuất hiện.

– Trong hộp thoại chọn mục Numbered.

– Chọn một cách đánh số thứ tự nào đó rồi chọn mục Customize…

Hộp thoại Customize Numbered List xuất hiện và xử lí hộp thoại (Hình 89);

– Trong khung Number style, chọn kiểu số là a, b, c…

– Trong khung Number Format, chọn định dạng thích hợp (ví dụ a. hay a) hay a/… .)

– Chọn OK. 

20 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

 Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Tin học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button