Công nghệ

Câu 2 trang 157 SGK Công nghệ 10

Đề bài

Nêu những điều cơ bản trong hoạt động kinh doanh hộ gia đình.

Lời giải chi tiết

This post: Câu 2 trang 157 SGK Công nghệ 10

* Vốn kinh doanh: Có 2 loại vốn là vốn cố định và vốn lưu động, nguồn vốn chủ yếu là bản thân gia đình hoặc có thể vay ngân hàng, vay khác,…+ Vốn lưu động

Vốn cố định: là khoản vốn đảm bảo duy trì thường xuyên hoạt động kinh doanh: nhà, xưởng, trang thiết bị…

Vốn lưu động: là khoản vốn đảm bảo duy trì luân chuyển hàng hóa, hoặc dịch vụ.

* Tổ chức sử dụng lao động

– Sử dụng lao động có độ chuyên hóa không cao

– Sử dụng lao động của gia đình

– Tổ chức việc sử dụng lao động linh hoạt: Một lao động có thể làm nhiều việc khác nhau.

* Có thể có hiện tượng hao hụt hàng hóa do nhu cầu sử dụng của gia đình.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Công nghệ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button