Hóa học

Câu 2 trang 168 SGK Hóa Học 11 Nâng cao

Đề bài

a) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ankađien đồng phân và có công thức phân tử: \({C_4}{H_6}\)  và \({C_5}{H_8}\)

This post: Câu 2 trang 168 SGK Hóa Học 11 Nâng cao

b*)Đồng phân cấu tạo nào của pentađien có thể tồn tại dưới dạng các đồng phân hình học ? Viết công thức lập thể của chúng.

Lời giải chi tiết

a) Với \({C_4}{H_6}\):

\(C{H_2} = CH – CH = C{H_2}\)     Buta-1,3-đien              \(C{H_2} = C = CH – C{H_3}\)            Buta-1,2-đien  

    Với  \({C_5}{H_8}\)

\(C{H_2} = C = CH – C{H_2} – C{H_3}\)    Penta-1,2-đien      \(C{H_2} = CH – CH = CH – C{H_3}\)    Penta-1,3-đien       

\(C{H_2} = CH – C{H_2} – CH = C{H_2}\)  Penta-1,4-đien      \(C{H_3} – CH = C = CH – C{H_3}\)    Pen-2,3-đien

 b2 1 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

b) Đồng phân tồn tại dưới dạng đồng phân hình học là:

\(C{H_2} = CH – CH = CH – C{H_3}\)  (Penta-1,3-đien)

b2 2 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Hóa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button