Tin học

Câu 2. Trang 26 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Đề bài

Hãy trình bày các khái niệm địa chỉ của trang web, website và địa chỉ website

This post: Câu 2. Trang 26 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Lời giải chi tiết

– Trang web là một siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên Internet (hay được gọi là địa chỉ trang web)

– Webside là một hay nhiều trang web liên quan được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung – hay gọi là địa chỉ của website;

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Tin học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button