Công nghệ

Câu 2 trang 46 SBT Công Nghệ 6 – Chân trời sáng tạo

Đề bài

Kí hiệu SILK trên bàn là chỉ vị trí nhiệt độ thích hợp để là quần áo may bằng

A. Vải len

B. Vải tơ

C. Vải nylon

D. Vải lanh


Lời giải chi tiết

Đáp án: B

Vì:

+ Đối với vải len kí hiệu WOOL

+ Đối với vải nylon kí hiệu: NYLON

+ Đối với vải lanh kí hiệu: LINE


Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button