Công nghệ

Câu 2 trang 59 SGK Công Nghệ 9 – Cắt May

Đề bài

Hãy vẽ lên giấy hai kiểu cổ biến đổi từ cổ tròn cơ bản mà em thích?

This post: Câu 2 trang 59 SGK Công Nghệ 9 – Cắt May

Lời giải chi tiết

e Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCMe 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Công nghệ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button