Âm nhạc

Câu 3 khám phá trang 24 VBT Âm nhạc 2 – Chân trời sáng tạo

Đề bài

Em hãy cùng bạn vận động cơ thể theo hai hoạt động sau và cho biết vận động nhanh

63 trang 24 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Vận động cơ thể sau đó đưa ra nhận xét


Lời giải chi tiết

Các em tự vận động cơ thể theo yêu cầu 

Sau khi thực hiện ta thấy chạy nhanh hơn đi bộ rất nhiều 

Bklearning.edu.vn


Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button