Tin học

Câu 3 trang 102 SGK Tin học 8

Đề bài

Tính 

This post: Câu 3 trang 102 SGK Tin học 8

\(\begin{array}{l}
a)\,\,\dfrac{{x + 1}}{{2x + 6}} + \dfrac{{2x + 3}}{{x\left( {x + 3} \right)}}\\
b)\,\,\dfrac{{x – 1}}{x}.\left( {{x^2} + x + 1 + \dfrac{{{x^3}}}{{x – 1}}} \right)\\
c)\,\,\left( {\dfrac{{{x^2}}}{{{y^2}}} + \dfrac{y}{x}} \right):\left( {\dfrac{x}{{{y^2}}} – \dfrac{1}{y} + \dfrac{1}{x}} \right)
\end{array}\)

Lời giải chi tiết

Mở phần mềm GeogeBra, chọn mục hiện thị CAS như trong hình để vào phần tính toán.

l8 b11 3 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Để tính toán ta chọn dấu = như trong hình rồi nhập dữ liệu vào: 

l8 b11 3 2 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Tin học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button