Tin học

Câu 3 trang 114 SGK Tin học 10

Đề bài

Hãy kể những khả năng định dạng đoạn văn bản. Về nguyên tắc, có thể xoá một đoạn văn mà không cần chọn đoạn văn bản đó được không?

This post: Câu 3 trang 114 SGK Tin học 10

Lời giải chi tiết

– Những khả năng định dạng đoạn văn bản, đó là: căn lề, vị trí lề đoạn văn (so với lề trang), khoảng cách đến đoạn văn trước hoặc sau, định dạng đoạn đầu tiên, khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn.

– Có thể xoá một đoạn văn mà không cần chọn đoạn văn đó bằng cách đặt con trỏ vào cuối đoạn văn muốn xóa và dùng phím Delete xóa từng kí tự một. Nhưng với những văn bản dài (tức là gồm nhiều trang màn hình thì việc xoá như vậy sẽ rất lâu và tốn thời gian.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Tin học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button