Hóa học

Câu 3 trang 142 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Những công thức cấu tạo nào dưới đây biểu diễn cùng một chất, vì sao ? Hãy gọi tên chúng và chỉ rõ bậc của từng nguyên tử C.

 31 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

1659064704 626 32 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Lời giải chi tiết

a), b) cùng một chất 2,4-đimetyl pentan: có 4C bậc I, 1C bậc II và 2C bậc III

c), g) cùng một chất 2,3-đimetyl pentan:  có 4C bậc I, 1C bậc II và 2C bậc III

d) e) cùng một chất 2,4,4-trimetyl hexan: có 5C bậc I, 2C bậc II, 1C bậc III và 1C bậc IV

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button