Hóa học

Câu 3 trang 147 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Viết phương trình và gọi tên phản ứng isobutan trong các trường hợp sau:

a) Lấy 1 mol isobutan cho tác dụng với 1 mol clo có chiếu sáng.

b) Lấy 1 mol isobutan đun nóng với 1 mol brom.

c) Nung nóng isobutan với xúc tác \(C{r_2}{O_3}\) để tạo thành \({C_4}{H_8}\)  (isobutien).

d) Đốt isobutan trong không khí.

Lời giải chi tiết

a) Phản ứng thế

 31 2 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

b) Đề bài không báo rõ là brom khan (askt). Tuy nhiên phản ứng thế của isobutan với brom hầu hết brom chỉ thế C ở bậc cao.

 32 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

c)

 33 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

d) \(2{C_4}{H_{10}} + 13{O_2} \to 8C{O_2} + 10{H_2}O\) (Phản ứng oxi hóa)

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button