Công nghệ

Câu 3 trang 152 SGK Công nghệ 10

Đề bài

Thị trường là gì và có những loại thị trường nào mà em biết?

Lời giải chi tiết

This post: Câu 3 trang 152 SGK Công nghệ 10

* Thị trường là nơi gặp gỡ người bán và người mua nhằm thực hiện những hoạt động mua bán hàng hóa hoặc dịch vụ.

* Một số loại thi trường:

+ Thị trường hàng hóa: Thị trường hàng điện máy, thị trường hàng nông sản, thị trường vật tư nông nghiêp, thị trường vật liệu xây dựng…

+ Thị trường dịch vụ: Du lịch, vận tải, bưu chính viễn thông…

+ Thị trường trong nước: Thị trường địa phương, thị trường toàn quốc

+ Thị trường nước ngoài: Thị trường khu vực, thi trường thế giới.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Công nghệ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button