Hóa học

Câu 3 trang 153 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Hãy so sánh nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng của các xicloankan \({\left( {C{H_2}} \right)_n}\) (với n = 3-6) với các ankan tương ứng và rút ra nhận xét.

Lời giải chi tiết

Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng của xicloankan lớn hơn ankan tương ứng
Khi số nguyên tử cacbon tăng thì nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng tăng.

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button