Hóa học

Câu 3 trang 158 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Viết công thức cấu tạo các anken sau:

This post: Câu 3 trang 158 SGK Hóa học 11 Nâng cao

a) pent-2-en                            

b)2-metylbut-1-en                               

c) 2-metylpent-2-en

d) isobutilen                            

e) 3-metylhex-2-en                              

g) 2,3-đimetylbut-2-en

Lời giải chi tiết

b1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Hóa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button