Hóa học

Câu 3 trang 164 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

a) Phản ứng trùng hợp là gì ? Hệ số trùng hợp là gì ? Cho thí dụ.

This post: Câu 3 trang 164 SGK Hóa học 11 Nâng cao

b) Viết sơ đồ phản ứng trùng hợp isobutilen và chỉ rõ polisobutilen nếu hệ số trùng hợp trùn bình của nó là 1500.

Lời giải chi tiết

– Trùng hợp là quá trình liên kết liên tiếp nhiều phân tử nhỏ (monome) giống nhau hay tương tự nhau.

– Hệ số trùng hợp là số mắt xích monome hợp thành phân tử polime. Polime là một hỗn hợp các phân tử với hệ số polime hóa không hoàn toàn như nhau. Vì vậy người ta chỉ có khối lượng phân tử trung bình polime và dùng hệ số polime hóa trung bình.

Ví dụ:

b3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Hóa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button