Tin học

Câu 3 trang 28 SGK Tin học lớp 7

Đề bài

Bạn Hằng gõ vào một ô tính nội dung 8+2*3 với mong muốn tính được giá trị công thức vừa nhập. Nhưng trên ô tính vẫn chỉ hiển thị nội dung 8+2*3 thay vì giá trị 14 mà Hằng mong đợi. Theo em thì tại sao?

Lời giải chi tiết

Trên ô tính vẫn chỉ hiển thị nội dung 8+2*3 thay vì giá trị 14 mà Hằng mong đợi vì bạn Hằng không gõ kí tự “=” trước biểu thức nên Excel hiểu nội dung đó là một đoạn kí tự. Muốn ra được kết quả mong đợi, bạn Hằng cần gõ vào nội dung là = 8+2*3. 

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button