Công nghệ

Câu 3 trang 34 SGK Công Nghệ 9 – Cắt May

Đề bài

Trình bày cách viền, yêu cầu kỹ thuật và ứng dụng của kiểu viền gấp mép, viền bọc?

This post: Câu 3 trang 34 SGK Công Nghệ 9 – Cắt May

Lời giải chi tiết

a. Viền gấp mép:

* Cách viền:

– Viền gấp mép không nối vải: gấp mép vải vào mặt trái hai lần: lần thứ nhất gấp xuống một khoảng 0,5cm; gấp tiếp lần thứ hai theo nét vẽ phần vải chừa để may nẹp, sau đó may sát mí cách mép gấp 0,1 cm.

– Viền gấp mép có nối vải (dạng đường cong): cắt vải viền theo hình dạng mép vải cần viền.

Ví dụ: vòng cổ thân áo (hình 29b, SGK).

+ Úp mặt phải vải viền vào mặt phải vải cần viền, sắp bằng mép đường cong, may một đường cách mép vải 0,5cm.

+ Cất xơ vải, sửa mép đường cong cho đều, bấm đường cong cách đường may 0,2 cm để khi lộn sang trái, nẹp không bị cộm, dúm.

+ May nẹp viền: cạo sát đường may, lật nẹp viền sang mặt trái vải cần viền, gấp mép vải viền, lược cố định. May sát mí hoặc khâu vắt, khâu chữ V.

* Yêu cầu kĩ thuật:

– Vải nẹp cắt đúng hình dạng chỗ cần viền và có bề rộng bằng nhau.

– Đường may viền phẳng, êm, không dúm, giữ được hình dạng của chi tiết sản phẩm.

* Ứng dụng:

– Dùng để may cạp quần, gấu quần, gấu áo.

– May cổ áo, nách áo (áo không tay).

b. Viền bọc:

* Cách viền:

– Cắt vải viền canh xéo (chéo sợi) rộng 2,5 – 3 cm dài bằng chỗ viền.

– Úp mặt phải miếng vải viền vào mặt phải sản phẩm chỗ cần viền, sắp hai mép vải bằng nhau.

– May một đường cách mép vải 0,5cm.

– Lật mảnh vải viền trùm qua mép vải, gấp mép vải viền úp xuống qua đường may thứ nhất 0,2 cm, vê cuộn để mép vải nằm gọn ở bên trong; điều chỉnh để nẹp viền gọn chắc, rộng bằng nhau.

– May đường thứ hai lọt khi đường thứ nhất ở mặt phải vải.

* Yêu cầu kĩ thuật:

– Mũi lọt khe, thẳng đều.

– Đường viền tròn, chắc, đẹp.

– Mặt trái vải không bị trượt đường may mép viền.

* Ứng dụng:

– May cổ áo, tay áo.


– May gấu áo, gấu váy.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Công nghệ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button