Vật lý

Câu 4.1, 4.2, 4.3 phần bài tập trong SBT – Trang 22 Vở bài tập Vật lí 8

1. Bài tập trong SBT

4.1.

This post: Câu 4.1, 4.2, 4.3 phần bài tập trong SBT – Trang 22 Vở bài tập Vật lí 8

Khi chỉ có một lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật sẽ như thế nào ?

A. Không thay đổi.  

B. Chỉ có thể tăng dần.

C. Chỉ có thể giảm dần.

D. Có thể tăng dần và cũng có thể giảm dần.

Phương pháp giải:

Vận dụng lý thuyết về tác dụng của lực: Lực tác dụng lên một vật có thể làm vật biến đổi chuyển động của vật đó hoặc làm nó biến dạng. Khi vật bị biến đổi chuyển động thì có thể đổi hướng chuyển động hoặc thay đổi độ lớn vận tốc.

Lời giải chi tiết:

Chọn D

Lực tác dụng lên một vật có thể làm vật biến đổi chuyển động của vật đó hoặc làm nó biến dạng. Khi vật bị biến đổi chuyển động thì có thể đổi hướng chuyển động hoặc thay đổi độ lớn vận tốc. Nếu lực tác dụng lên vật là lực kéo thì có thể làm cho vận tốc tăng dần còn nếu lực tác dụng lên vật là lực cản thì có thể làm cho vận tốc giảm dần.

4.2.

Nêu hai ví dụ chứng tỏ lực làm thay đổi vận tốc, trong đó một ví dụ lực làm tăng vận tốc, một ví dụ lực làm giảm vận tốc.

Phương pháp giải:

Vận dụng lý thuyết về tác dụng của lực: Lực tác dụng lên một vật có thể làm vật biến đổi chuyển động của vật đó hoặc làm nó biến dạng. Khi vật bị biến đổi chuyển động thì có thể đổi hướng chuyển động hoặc thay đổi độ lớn vận tốc.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ về lực làm tăng vận tốc: Thả viên bi lăn trên máng nghiêng xuống, khi đó lực hút của Trái Đất làm tăng vận tốc của viên bi.

Ví dụ về lực làm giảm vận tốc: Xe đang chuyển động gặp chướng ngại vật thì ta hãm phanh, khi đó lực cản làm vận tốc xe giảm.

4.3

Điền từ thích hợp vào chỗ trống :

Khi thả vật rơi, do sức………………. vận tốc của vật…………………

Khi quả bóng lăn vào bãi cát, do……………… của cát nên vận tốc của bóng bị…………………

Phương pháp giải:

Vận dụng lý thuyết về tác dụng của lực: Lực tác dụng lên một vật có thể làm vật biến đổi chuyển động của vật đó hoặc làm nó biến dạng. Khi vật bị biến đổi chuyển động thì có thể đổi hướng chuyển động hoặc thay đổi độ lớn vận tốc.

Lời giải chi tiết:

Khi thả vật rơi, do sức hút của Trái Đất vận tốc của vật tăng.

Khi quả bóng lăn vào bãi cát, do lực cản của cát nên vận tốc của bóng bị giảm.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Vật lý

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button