Tin học

Câu 4.11 trang 17 SBT Tin học lớp 6 – Kết nối tri thức

Đề bài

Hình 6 là mô hình một mạng máy tính kết nối có dây, tại vị trí A của dây dẫn bị chuột cắn đứt:

a) Em hãy cho biết máy tính nào bị ngắt kết nối với mạng?

b) Những máy tính nào có thể in ở máy in 1 ?

c) Máy tính nào có thể in ở máy in 2?

1654488823 762 8 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Quan sát hình 6.

Lời giải chi tiết

a) Máy tính 6 và máy in 2 bị ngắt kết nối với mạng.

b) Các máy tính có thể in được ở máy in 1 gồm: máy tính 1, máy tính 2, máy tính 3, máy tính 4, máy tính 5.

c) Chỉ có máy tính 6 in được ở máy in 2.

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button