Tin học

Câu 4.15 trang 18 SBT Tin học lớp 6 – Kết nối tri thức

Đề bài

Nhà Nam và nhà An sát cạnh nhau, các bạn đang dùng máy tính để trò chuyện với nhau.

a) Theo em Nam và An đang sử dụng loại nào để kết nối mạng?

b) Hãy nêu các thành phần của mạng máy tính đó.

Lời giải chi tiết

a) Hai bạn đang sử dụng mạng kết nối không dây.

b) Các thành phần của mạng:

– Thiết bị đầu cuối: Hai máy tính nhà Nam và An.

– Đường truyền dữ liệu: Kết nối không dây.

– Thiết bị kết nối: Bộ định tuyến không dây.

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button