Tin học

Câu 4.3 trang 16 SBT Tin học lớp 6 – Kết nối tri thức

Đề bài

Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Trong một mạng máy tính, các tài nguyên như máy in có thể được chia sẻ.

B. Virus có thể lây lan sang các máy tinh khác trong mạng máy tính.

C. Người sử dụng có thể giao tiếp với nhau trên mạng máy tinh.

D. Người sử dụng không thể chia sẻ dữ liệu trên máy tính của mình cho người khác trong cùng một mạng máy tính.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Người sử dụng có thể chia sẻ dữ liệu trên máy tính của mình cho người khác trong cùng một mạng máy tính.

Lời giải chi tiết

Đáp án sai:

D. Người sử dụng không thể chia sẻ dữ liệu trên máy tính của mình cho người khác trong cùng một mạng máy tính.

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button