Tin học

Câu 4.9 trang 17 SBT Tin học lớp 6 – Kết nối tri thức

Đề bài

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô thích hợp của bảng sau:

Phát biểu

Đúng (Đ)/

Sai (S)

a) Đường truyền dữ liệu có hai loại: nhìn thấy và không nhìn thấy.

 

b) Kết nối không dây chỉ sử dụng với thiết bị di động.

 

c) Kết nối không dây giúp cho người sử dụng có thể linh hoạt thay đổi vị trí mà vẫn duy trì kết nối mạng.

 

d) Đường truyền dữ liệu nhìn thấy sử dụng dây dẫn mạng.

 

e) Đường truyền không dây ổn định hơn đường truyền có dây.

 

f) Đường truyền không dây dễ dàng mở rộng thêm người sử dụng.

 

g) Kết nối không dây có thể kết nối ở mọi địa hình.

 

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Dựa vào kiến thức đã học về kết nối có dây và kết nối không dây.

Lời giải chi tiết

Phát biểu

Đúng (Đ)/

Sai (S)

a) Đường truyền dữ liệu có hai loại: nhìn thấy và không nhìn thấy.

Đ

b) Kết nối không dây chỉ sử dụng với thiết bị di động.

S

c) Kết nối không dây giúp cho người sử dụng có thể linh hoạt thay đổi vị trí mà vẫn duy trì kết nối mạng.

Đ

d) Đường truyền dữ liệu nhìn thấy sử dụng dây dẫn mạng.

Đ

e) Đường truyền không dây ổn định hơn đường truyền có dây.

S

f) Đường truyền không dây dễ dàng mở rộng thêm người sử dụng.

Đ

g) Kết nối không dây có thể kết nối ở mọi địa hình.

Đ

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button