Âm nhạc

Câu 4 khám phá trang 25 VBT Âm nhạc 2 – Chân trời sáng tạo

Đề bài

Em hãy gõ các mẫu tiết tấu dưới đây bằng nhạc cụ mà em thích và đánh dấu tích vào ô trống trước mẫu tạo ra âm thanh chậm hơn.


64 trang 25 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

 Gõ bằng nhạc cụ em thích nếu có, không thì có thể vỗ tay thay thế


Lời giải chi tiết

Gõ mẫu tiết tấu

Đánh dấu tích vào ô có âm thanh chậm hơn

giai 64 trang 25 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button