Tin học

Câu 4 trang 12 SGK Tin học lớp 7

Đề bài

Mở bảng chọn File, quan sát và đoán nhận tác dụng của các lệnh trên bảng chọn File. So sánh với các lệnh trên bảng chọn File của phần mềm soạn thảo văn bản Word.

l7 b1 4 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Lời giải chi tiết

1. Đoán nhận tác dụng của các lệnh trên bảng chọn File

l7 b1 4 2 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

   – Lệnh Save (l7 b5 1 g save 2 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM) để lưu lại các thao tác đã thực hiện trên bảng tính.

   – Lệnh Save As (l7 b5 1 d save as 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM) để lưu tệp tin Excel. 

   – Lệnh Open (l7 b1 4a open Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM) để mở tệp tin Excel trong máy tính.

   – Lệnh Close (l7 b1 4b close Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM) để đóng tệp tin Excel khi không sử dụng nữa.

   – Lệnh Info (l8 b1 4a3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM) để cài đặt một số thuộc tính cho bảng tính.

   – Lệnh Recent (l7 b1 4c Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM) để mở danh sách các tệp tin Excel mới được mở gần đây.

   – Lệnh New (l7 b1 4d new Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM) để tạo mới một bảng tính.

   – Lệnh Print (l7 b1 4e Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM) để in bảng tính.

   – Lệnh Save & send (l7 b1 4f Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM) để lưu hoặc chia sẻ bảng tính.

   – Lệnh Help (l7 b1 4g Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM) để mở các trợ giúp từ phần mềm.

   – Lệnh Options (l7 b1 4h Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM) để thiết đặt một số cài đặt cho bảng tính.

   – Lệnh Exit (l7 b1 4i Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM) để thoát khỏi chương trình Excel. 

   2. So sánh với các lệnh trên bảng chọn File của phần mềm soạn thảo văn bản Word: giống hệt nhau.

l7 b1 4 3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button