Hóa học

Câu 4 trang 164 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Hiđro hóa hoàn toàn một mẫu olefin thì hết 448 ml \({H_2}\) (đktc) và thu được một ankan phân mảnh. Cũng lượng olefin đó khi tác dụng với brom thì tạo thành 4,32 g dẫn xuất đibrom. Giả thiết hiệu suất các phản ứng đạt 100%. Hãy xác định công thức cấu tạo và gọi tên olefin đã cho.

This post: Câu 4 trang 164 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Lời giải chi tiết

Đặt công thức tổng quát của olefin là \({C_n}{H_{2n}}\),

\(n_{H_2}=\frac{{0,448}}{{22,4}} = 0,02mol\) 

 cau 4 trang 164 sgk hoa hoc 11 nang cao 1 1515482982 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM 

Từ (1) và (2)

\( \Rightarrow \) số mol dẫn xuất là 0,02 mol

\( \Rightarrow \) \(0,02\left( {14n + 160} \right) = 4,32 \Rightarrow n = 4\)

Công thức cấu tạo của olefin:

cau 4 trang 164 sgk hoa hoc 11 nang cao 2 1515482982 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Hóa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button