Giáo dục công dân

Câu 4 trang 37 SGK GDCD lớp 10

Đề bài

Em hãy nhận xét một vài hiện tượng biểu hiện sự phủ định biện chứng trong việc thờ cúng, lễ hội, ma chay, cưới xin ở nước ta hiện nay.

Related Articles

Lời giải chi tiết

– Phủ định biện chứng là phủ định do sự phát triển của bản thân sự vật, hiện tượng có kế thừa của những yếu tố tích cực của sự vật hiện tượng củ để phát triển sự vật hiện tượng mới

– Lễ hội: Ta kế thừa và phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp, loại bỏ những hoạt động xấu như cờ bạc trong các dịp này.

– Thờ cúng:

+ Kế thừa truyền thống biết ơn tổ tiên, là phong tục tập quán tốt đẹp.

 + Xóa bỏ thủ tục lạc hậu gây ảnh hưởng xấu đến đời sống người dân.

– Cưới xin: Thể hiện nếp sống văn hóa, văn minh và tiết kiệm.

Về ma chay: Ngày xưa, người ta còn tổ chức ma chay thật lớn, ăn mấy ngày mới chôn cất. Nhưng ngày nay chúng ta thờ ma chay đơn giản chỉ 1 đến 2 ngày so với trước đây kéo dài cả tuần lễ.

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button