Tin học

Câu 5.1 trang 19 SBT Tin học lớp 6 – Kết nối tri thức

Đề bài

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Internet là mạng truyền hình kết nối các thiết bị nghe nhìn trong phạm vi một quốc gia.

B. Internet là một mạng các máy tính liên kết với nhau trên toàn cầu.

C. Internet chỉ là mạng kết nối các trang thông tin trên phạm vi toàn cầu.

D. Internet là mạng kết nối các thiết bị có sử dụng chung nguồn điện.

Lời giải chi tiết

Phát biểu đúng:

B. Internet là một mạng các máy tính liên kết với nhau trên toàn cầu.

Bklearning.edu.vn

 

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button