Tin học

Câu 5.2 trang 19 SBT Tin học lớp 6 – Kết nối tri thức

Đề bài

Để kết nối với Internet, máy tính phải được cài đặt và cung cấp dịch vụ bởi

A. người quản trị mạng máy tính.

B. người quản trị mạng xã hội.

C. nhà cung cấp dịch vụ Internet.

D. một máy tinh khác.

Lời giải chi tiết

Để kết nối với Internet, máy tính phải được cài đặt và cung cấp dịch vụ bởi nhà cung cấp dịch vụ Internet.

Chọn C.

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button