Tin học

Câu 5 trang 102 SGK Tin học 8

Đề bài

Giải các bất phương trình sau: 

This post: Câu 5 trang 102 SGK Tin học 8

\(a)\,\,\dfrac{{2x + 3}}{{ – 4}} \ge \dfrac{{4 – x}}{{ – 3}}\)                    \(b)\,\,{\left( {x – 3} \right)^2} < {x^2} – 3\)                    \(c)\,\,\,\dfrac{3}{{ – x}} + \dfrac{{10}}{x} < 1\)

Lời giải chi tiết

Mở phần mềm GeogeBra, chọn mục hiện thị CAS như trong hình để vào phần tính toán.l8 b11 5 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

l8 b11 5 2 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

 Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Tin học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button