Hóa học

Câu 5 trang 143 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Hãy ghi chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào dấu [  ] ở mỗi câu sau:

a) Hepan không tan trong axit sunfuric loãng [  ]   

b) Hepan tan tốt trong \({H_2}S{O_4}\) nguyên chất [  ]     

c) Hexan tan trong dung dịch NaOH đặc [  ]

d) Hexan tan tốt trong benzen [  ]

Lời giải chi tiết

a) Đ                                         b) S

c) S                                          d) Đ

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button