Hóa học

Câu 5 trang 151 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Hãy phân biệt propan và xiclopropan bằng phương pháp hóa học

Lời giải chi tiết

Dùng dung dịch \(B{r_2}\)  nhận biết được xiclopropan vì xiclopropan làm mất màu dung dịch \(B{r_2}\) tuy rất chậm.

\(\nabla  + B{r_2} \to Br – C{H_2} – C{H_2} – C{H_2}Br\)

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button