Công nghệ

Câu 5 trang 152 SGK Công nghệ 10

Đề bài

Công ty là gì? Có những loại công ty nào?

Lời giải chi tiết

This post: Câu 5 trang 152 SGK Công nghệ 10

* Công ty là loại hình doanh nghiêp có ít nhất từ hai thành viên trở lên, trong đó các thành viên cùng chia lợi nhuận, cùng chịu lỗ tương ứng với phần góp vốn và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phần vốn của mình góp vào công ty.

* Theo luật doanh nghiệp Viêt Nam có các loại hình công ty:

+ Công ty TNHH 

+ Công ty TNHH một thành viên

+ Công ty cổ phần

+ Công ty hợp danh

+ Nhóm công ty

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Công nghệ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button