Giáo dục công dân

Câu 5 trang 38 SGK GDCD lớp 10

Đề bài

Hãy xác định câu trả lời đúng nhất trong các ý kiến sau đây:

Related Articles

Cái mới theo nghĩa Triết học là:

a. Cái mới lạ so với cái trước

b. Cái ra đời sau so với cái ra đời trước

c. Cái phức tạp hơn so với cái trước

d. Đó là những cái ra đời sau tiên tiến hơn, hoàn thiện hơn cái trước.

Lời giải chi tiết

Chọn đáp án d. Đó là những cái ra đời sau tiên tiến hơn, hoàn thiện hơn cái trước.

Vì, khuynh hướng phát triển của sự vật hiện tượng là vận động đi lên, cái mới ra đời, kế thừa và thay thế cái cũ nhưng ở trình độ ngày càng cao hơn, hoàn thiện hơn.

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button