Hóa học

Câu 6 trang 153 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

a) Hãy viết các đồng phân cấu tạo \({C_7}{H_{16}}\) , gọi tên và cho biết em đã làm như thế nào để viết được đầy đủ các đồng phân cấu tạo \({C_7}{H_{16}}\).

This post: Câu 6 trang 153 SGK Hóa học 11 Nâng cao

b) Cũng câu hỏi như câu (a) đối với trường hợp monoxicloankan \({C_6}{H_{12}}\)

Lời giải chi tiết

 1659096852 868 5 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Hóa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button